Контакти: +359887 37 33 26, vania@idncaccounting.com

 • Счетоводно обслужване на фирми
  Посредством услугата абонаметно месечно счетоводно и данъчно
  обслужване, Ви гарантираме персонален главен счетоводител, който
  се грижи изцяло за всички счетоводни и данъчни задължения на
  Вашата фирма и Ви освободжава от поддържането на Счетоводен
  и ТРЗ отдел.

Контакти

Имате счетоводен, правен или данъчен въпрос - свържете се с нас

Счетоводни услуги

Счетоводно обслужване на фирми

Ние предлагаме пълно счетоводно обслужване включващо: абонаментно счетоводно обслужване; осчетоводяване на цялата документация на Вашата фирма; изготвяне на отчет за вземания от клиенти и за задължения към доставчици; следене на оборотите по ДДС, съставяне на дневници по ЗДДС и справка - декларация по ЗДДС; подаване на справката - декларация по ЗДДС към НАП; подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС; изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП; изготвяне на периодични финансови отчети; пълно ТРЗ обслужване (всичко което е необходимо за осигуровките и заплатите във Вашата фирма); годишно приключване на Вашата фирма; изготвяне на годишните статистически форми и предоставянето им в НСИ; изготвяне на годишна данъчна декларация за доходите на частно физическо лице; подготовка на документи при кандидатстване за кредит от банки и финансови институции;

 • Понеделник 09:00-18:00
 • Вторник 09:00-18:00
 • Сряда 09:00-18:00
 • Четвъртък 09:00-18:00
 • Петък 09:00-18:00