Контакти: +359887 37 33 26, vania@idncaccounting.com

 • Вашият персонален счетоводител
  Ние предлагаме пълно и индивидуално счетоводно обслужване на фирми,
  регистрация по ДДС, изготвяне на данъчни декларации и финансови
  отчети, подготовка на документи за кредити ;
 • Регистрация на фирми
  Регистрация на ООД,ЕООД, ЕТ и всички видове търговски дружества;
  преобразуване и ликвидация на фирми; правна помощ при операции
  с недвижими имоти;
 • Данъчни консултации
  Данъчно-правни консултации във връзка с закона за ДДС, корпоративен
  данък, данък при източника, данък върху доходите на физическите
  лица, местни данъци и такси , социално осигуряване, избягване
  на двойно данъчно облагане;

Контакти

Имате счетоводен, правен или данъчен въпрос - свържете се с нас

За нас

Кои сме ние?

IDNC LTD е сдружение от високо квалифицирани счетоводители, данъчни консултанти и юристи, придобили опит във водещи фирми в България и чрез международно партньорство.Компанията предлага на своите клиенти пълно счетоводно облужване, данъчно- правно консултиране и бизнес услуги. Ние предлагаме качестени, бързи и ценово обосновани услуги на база на нашият опит и най-добрите счетоводни и данъчни практики. Ние гарантираме професионално и индивидуално обслужване на всеки клиент.

 • Понеделник 09:00-18:00
 • Вторник 09:00-18:00
 • Сряда 09:00-18:00
 • Четвъртък 09:00-18:00
 • Петък 09:00-18:00